malarniabuni@wp.pl
502 120 736, 605 591 290

Krótko i na temat: “Malowanie proszkowe”.

TECHNOLOGIA MALOWANIA PROSZKOWEGO

Polega na nakładaniu na metal (odpowiednio przygotowany wcześniej mechanicznie lub chemicznie) farby proszkowej metodą natrysku elektrostatycznego lub elektrokinetycznego. Farba podawana jest przy pomocy sprężonego powietrza, dodatkowo wykorzystywując efekt fluidyzacji proszku. Fluidyzacja proszku to proces, w którym materiał sypki nabiera cech materiałów ciekłych, gdzie zawiesina proszku w powietrzu staje się mieszaniną łatwą do przesyłania w instalacjach pneumatycznych. Farba stosowana w malowaniu proszkowym ma właściwości dialektyczne, co oznacza, że cząstki farby magazynują ładunki elektryczne. Dlatego elementy malowane muszą przewodzić prąd. Dzięki tym właściwością, farba przylega równomiernie do powierzchni pokrywanego przedmiotu. Następnie, tak naniesioną powłokę, ostrożnie transportuje się do pieca, w którym elementy są wygrzewane w temperaturze 180 – 200 stopni C. Zależnie od materiału czas wygrzewania wynosi od 10 – 20 minut. Powłoki wykonane przez malowanie proszkowe dają powierzchnie gładkie bez zacieków i zmarszczeń.

Ekologia

Obecny nacisk na działania chroniące przyrodę, w znaczny sposób przyczynia się do odchodzenia od farb na bazie rozposzczalników i innych substancji chemicznych w stronę ekologicznych farb proszkowych. Farby proszkowe są w pełni bezpieczne dla ludzi i środowiska oraz posiadają atesty pozwalające na kontakt z żywnością i wodą pitną. Farbę proszkową nanosi się jednokrotnie, a grubość uzyskanej powłoki jest porównywalna z trzema warstwami farby rozpuszczalnikowej. Także proces utwardzania powłoki w piecu jest całkowicie bezpieczny dla środowiska, zastosowana technologia powoduje, że nie występuje żadna emisja szkodliwych substancji do atmosfery.

Rodzaje farb

Na rynku dostępna jest szeroka gama farb do malowania proszkowego:

• farby epoksydowe, dające powłokę twardą odporną na zarysowania, uderzenia oraz działanie składników chemicznych
• farby poliestrowo-epoksydowe, dające powłokę odporną na przegrzanie, mogą być stosowane do przedmiotów mających bezpośredni kontakt z żywnością
• poliestrowe przeznaczone do malowania przedmiotów narażonych na działanie czynników atmosferycznych

Przykłady zastosowań

Malowanie proszkowe jest skuteczne wszędzie tam, gdzie ważna jest jakość, trwałość i odporność na czynniki atmosferyczne. Przykładowo:
• regały sklepowe, magazynowe, warsztatowe i laboratoryjne
• drzwi, ościeżnice, elementy metalowe i aluminiowe do budownictwa
• profile, blachy, grzejniki, rynny
• meble ogrodowe, elementy mebli domowych
• artykuły sportowe, rehabilitacyjne, ramy rowerowe

Copyright © 2016. www.buni.com.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.