malarniabuni@wp.pl
502 120 736, 605 591 290

Krótko i na temat: „Malowanie proszkowe”.

TECHNOLOGIA MALOWANIA PROSZKOWEGO Polega na nakładaniu na metal (odpowiednio przygotowany wcześniej mechanicznie lub chemicznie) farby proszkowej metodą natrysku elektrostatycznego lub elektrokinet...
czytaj więcej



Copyright © 2016. www.buni.com.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.